INGYENES SZÁLLÍTÁS 18 721,56 HUF feletti vásárlások esetén
  1. Reklamáció csak az eladótól vásárolt és a fogyasztó tulajdonában lévő árukra vonatkozik.
  2. Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki nem üzleti tevékenysége, munkavégzése vagy hivatása körében jár el), minden felkínált árura 24 hónapos garancia vonatkozik, ha az árunak nincs lejárati ideje, ellenkező esetben az eljárás összhangban van a fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk.-val és jelen panasztételi feltételekkel. Ha a vásárló nem fogyasztó, úgy az eljárás a Kereskedelmi Törvénykönyvben foglaltak szerint történik és a szavatossági idő 1 év, vagy a termék csomagolásán feltüntetett lejárati időig. Az alábbi reklamációs feltételek csak a fogyasztókra vonatkoznak.
  3. A jótállási idő az áru fuvarozó cégtől vagy közvetlenül az eladótól történő átvételének napján kezdődik, ha az árut a vásárló személyesen veszi át, az átvétel napján. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági idővel rendelkező árukra.
  4. A vevő a hiba felfedezését követően haladéktalanul köteles reklamációt benyújtani az eladónál.
  5. A hibákért való felelősség nem terjed ki a következő esetekre és hibákra:
   • a hiba a termék vásárló által okozott mechanikai sérülése miatt keletkezett
   • a termék helytelen kezelésével, a használati utasításban foglaltaktól eltérő módon
   • az áru olyan körülmények között történő használata, amelyek nem illeszkednek a természetes környezet nedvesség-, kémiai és mechanikai hatásaihoz, vagy megfelelő alapot az áruk javasolt felhasználásához az utasítások szerint
   • az áru gondozásának és karbantartásának elhanyagolásával
   • a túlzott rakodás miatti áruk sérülése
   • az árut a dokumentációban, az általános elvekben, a műszaki szabványokban vagy a biztonsági előírásokban meghatározott feltételekkel ellentétes felhasználásával vagy a garanciális feltételek egyéb módon történő megsértésével.
   • olyan áruk esetében, amelyeket a megrendelő konkrét és konkrét kérésére szállítottak ki (festékek, vakolatok, lakkok keverése).
  6. A természeti katasztrófa okozta meghibásodások is kizártak a hibafelelősségből.
  7. A hibákért való felelősség nem vonatkozik az áru (vagy annak alkatrészeinek) az áru használatából eredő normál kopására sem. Nem tekinthető hibának, amint az már a dolog természetéből, minimális eltarthatósági idejéből, vagy rövidebb időre korlátozható fogyasztási idejéből következik. Az árun feltüntetik a minimális eltarthatósági időt, eltarthatóságot, fogyasztási időt vagy hasonló időtartamot, ha az áru ilyen jelölés alá tartozik.
  8. A reklamált árut az alábbi címünkre kell elküldeni, de nem utánvéttel vagy személyesen a kapcsolattartási címre. Az árut dobozba kell csomagolni, az üres helyeket ki kell tölteni, hogy a szállítás során ne sérüljön meg az áru, és javasoljuk az áru ajánlott küldeményként vagy biztosított küldeményként történő feladását. Az áruhoz csatolni kell a vásárlást igazoló (számla) másolatát és a hibaleírást, vagy javasoljuk a kitöltött  Panasz űrlap vásárlást igazoló bizonylattal együtt. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). A panaszt kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen (nem e-mailben) kell benyújtani.
  9. Az eladó visszaigazolja a reklamáció beérkezését, és megfelelő formában visszaigazolja a vevőt az áruigény benyújtásáról. A reklamáció benyújtásának napjának az eladónak való átadás napja minősül. Amennyiben a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció kezelését igazoló okirattal együtt kell kézbesíteni. A panasz kezeléséről szóló visszaigazolást írásban küldjük meg.
  10. Az eladó köteles haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásától számított 3 napon belül meghatározni a reklamáció kezelésének módját. Indokolt esetben, különösen, ha az áru komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelési módjának meghatározása után az eladó a reklamációt haladéktalanul kezeli, indokolt esetben a panasz később is kezelhető. A reklamáció feldolgozása azonban nem tarthat tovább 30 napnál a követelés benyújtásától számítva. A reklamáció feldolgozására nyitva álló 30 napos határidő lejárta után a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, és az áru teljes összegét visszakapja, vagy jogában áll az árut újra cserélni. .
  11. A vevő jogai reklamáció benyújtásakor:
   • ha az eltávolítható hiba, a vevőnek joga van azt térítésmentesen, időben és szakszerűen eltávolíttatni, miközben ezt a hibát indokolatlan késedelem nélkül el kell távolítani.
   • a vevő a hiba elhárítása helyett a termék kicserélését követelheti, vagy a hiba csak a termék egy részét érinti, az alkatrész cseréjét, ha ez az eladónak az áru árához, ill. a hiba súlyossága
   • a hiba elhárítása helyett az eladó kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra, ha ez nem okoz komoly nehézséget a vevőnek
   • ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely a termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanilyen jog illeti meg a vevőt abban az esetben, ha a hibák eltávolíthatók, de a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt a vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
    • Ha más, eltávolíthatatlan hibáról van szó, a vásárlónak joga van a termék árából megfelelő kedvezményt kapni.
    • A reklamációt akkor tekintjük lezártan, ha a reklamált termék átadásával, cseréjével vagy visszatérítésével, teljesítés iránti írásbeli felszólítással vagy annak indokolt elutasításával véget ér a reklamációs eljárás.
    • A reklamációt akkor tekintjük lezártan, ha a reklamált termék átadásával (cserével, javítással) vagy a termék vételárának visszatérítésével, megfelelő kedvezmény nyújtásával vagy indokolt elutasítással véget ér a reklamációs eljárás. A fogyasztót a reklamációs eljárás eredményéről a törvényben előírt határidőn belül tájékoztatják.
    • A termék sérültségét vagy a csomagolás sértetlenségét (a termék átvételekor adott utasítások szerint) szükséges ellenőrizni a termék átvételekor, mivel a termék szállítás közben sérülhet. Javasoljuk, hogy a vásárlók bontsák ki és ellenőrizzék a terméket a szállító jelenlétében. Az Ön aláírásával a futárnak kijelenti, hogy a csomagolás sértetlen.
    • Ezen reklamációs feltételek az általános üzleti feltételek szerves részét képezik, és a szolgáltató fenntartja magának a jogot azok bármikor történő módosítására előzetes értesítés nélkül is.
    • Kapcsolatfelvétel: B&B Montagen, s.r.o., Sebedražská cesta 680/10, 971 01 Prievidza

panaszok@xxlfestekek.hu

Ingyenes szállítás már 18 400 HUF értékű vásárlás esetén További részletek a Szállítás és Fizetés menüpontban
Raktáron tartunk többnyire minden terméket Szállítás legfeljebb 24 órán belül.
Minden munkanapon rendelkezésére állunk tanácsadással Hétfőtől péntekig: 8:00 - 17:00 óra között
Saját légkondicionált raktárunk van Garantáljuk a raktározás minőségét
Upgates online store rental , Cookie (süti) beállítások